İLAHİ YARDIM VE ÖZGÜRLÜK DİYALEKTİĞİ

İLAHİ YARDIM VE ÖZGÜRLÜK DİYALEKTİĞİ

Mahsum Aytepe

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-31-3

40,00 TL
Lütuf teorisinin en problematik yönlerinden birisi, Mu’tezile tarafından kabul edilen ve birbiriyle çelişir görünen iki farklı yaklaşımı uzlaştırmak zorunda olmasıdır. Mu’tezileye göre Allah’ın teklife muhatap olan insana yardım etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu yardım insanın irade ve tercihi üzerinde belirleyici olmamalıdır. Çünkü insanın özgürlüğü adalet ilkesinin gereği olarak hiçbir surette zedelenemez. Buna göre hem insana ilahi yardımda bulunulduğu, hem de bu yardımın onun özgürce düşünme ve eylemde bulunma yetisine zarar vermediği düşüncesini uzlaştırmak gerekir. Bu çabayı teorinin geneline yayılmış bir hassasiyetle görmek mümkündür.