İslâm Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri

İslâm Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri

Ömer TÜRKER - Kübra ŞENEL

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-73-3

52,00 TL
Soner GÜNDÜZÖZ: Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü’s-Serrâc’ın Usûl Teorisi ve Temel Bağdaşıklık Modeli Mehmet Şirin ÇIKAR: Ebü’l-Kāsım ez-Zeccâcî’nin Tanım Serüveni İsmail GÜLER: Dilin Tevkifi Oluşu Bağlamında İbn Fâris’in Anlam Teorisi Muhammet Mücahit ASUTAY: İbn Cinnî’de Anlamın Anlamı Hülya ALTUNYA: Kādî Abdülcebbâr’ın Kelâmî Dilinde Anlam Problemi M. Taha BOYALIK: Abdülkāhir el-Cürcânî’de Anlam Meselesi Enes ERDİM: el-Keşşâf Özelinde Zemahşerî’nin Abdülkāhir el-Cürcânî’nin Anlam Teorisine Katkıları Sedat ŞENSOY: el-Hatîb el-Kazvînî’nin Bağlamsal Anlam Teorisi Üzerine Bir İnceleme