Kelâm ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde ve Kader Anlayışı

Kelâm ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde ve Kader Anlayışı

Tahsin Görgün

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-99-3

48,00 TL
İslâmiyetle birlikte ortaya çıkan İslâmî ilimlerin hemen hepsinde mahâretini ortaya koyan Osmânlı ulemâsı, aklî/felsefî ilimleri de dikkate alan genel bir eğilim içerisinde olmuş, iki alanı birbirinden keskin çizgilerle ayırmak yerine tedris ve telif faaliyetlerini ikisinde de sürdürmüştür.