Mâtürîdîliğin Temel İnanç İlkeleri

Mâtürîdîliğin Temel İnanç İlkeleri

Ebû Seleme es-Semerkandî

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-53-5

18,00 TL
Sünnî kelâm âlimleri, Usûlü’d-dîn adıyla kelâmî mahiyet arz eden eserler yazmışlardır. Eş’arî kelâmcısı Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Usûlü’d-dîn’i ile Mâtürîdî kelâmcısı Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî’nin aynı isimdeki eseri bunlara örnek gösterilebilir.