Mu'tezile ve Keramet

Mu'tezile ve Keramet

Kevser DEMİR BEKTAŞ

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-68-9

35,00 TL
Kelam tarihi ve literatüründe, sıklıkla rastlanılan önyargılar ve toptancı yaklaşımların bir örneği olarak, Mutezile'nin bütünüyle kerameti reddet¬tiği algısı kısmen yerleşmiş olsa da tarih bunun aksine şahitlik etmektedir. Nitekim son dönem Mutezilesi'nde, Mutezilî düşüncenin ana temsilcisi Behşemiyye'ye rakip olarak ortaya çıkan ve Mutezile içerisinde kalıcı bir parçalanmaya yol açan Hüseyniyye fırkası bu toptancı yaklaşımların geçersizliğini kanıtlamaya yetmektedir.