Şarkiyat Çalışmalarında İslâm Ahlâk Metafiziği

Şarkiyat Çalışmalarında İslâm Ahlâk Metafiziği

İbrahim ASLAN

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-93-1

70,00 TL
T. J. De Boer: Etik ve Ahlâk [Üzerine] John Renard S. J: Müslüman Etiği: Kaynaklar, Yorumlar ve Meydan Okumalar Frederick S. Carney: Bazı Yönleriyle İslamİslâmî Etik Daniel Brown: Mukayeseli Açıdan İslâmî Etik G. E. von Grunebaum: İslâmî Etikte Akıl ve İşlevi Richard M. Frank: Klasik İslâm Kelâmında Ahlâkî Zorunluluk Ernst Mainz: Muʻtezile’nin Ahlâk Felsefesi George F. Hourani: Mu‘tezilî Etik Akılcılığın İslâmî ve İslâmî Olmayan Kökenleri Kevin Reinhart: Basra Mu‘tezilesi: Ahlâkî Ontoloji ve Epistemoloji Oliver Leaman: Kâdî Abdülcebbâr ve Abeslik Kavramı Kevin Reinhart: Mu‘tezile’nin Eleştirisi: Ontolojiyi Iskalamak George F. Hourani: Cüveynî’nin Mu‘tezile Etiğine Yönelttiği Eleştiriler Sherman A. Jackson: Tahakkümün Simyası? Mu‘tezilî Etiğe Bazı Eş‘arî Yanıtlar Majid Fakhry: Mu‘tezilî Özgür İrade Anlayışının Doğurduğu Bazı Paradokslar İsmail Raci A. el-Fârûkī: Batı ve İslâmî Geleneklerde Değerlerin Metafizik Statüsü Problemi G. E. von Grunebaum: İslâm’ın Kötülük Düşüncesine Dair Tetkikler J. Meric Pessagno: Mâtürîdî Düşüncede Kötülük [Kavramının] Kullanımları George F. Hourani: Gazzâlî’nin Eylem Etiği Üzerine