SİYER COĞRAFYASI

SİYER COĞRAFYASI

Âtik b.Ğays el-Belâdî

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-77-1

44,00 TL
slâmiyet’in tebliğcisi Hz. Peygamber’in, gazveleri, seriyyeleri kısaca hayatındaki her bir ayrıntı bütün Müslümanlar için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle de İslâmî araştırmalarla meşgul olanların sağlıklı bilgilere ulaşabilmeleri için Hz. Peygamber’in hayatına vakıf olması kaçınılmaz bir durumdur. ‘Âtik b. Ğays el-Belâdî’nin, Mu‘cemü’l-Me‘âlimi’l-Cuğrâfiyye fi’s-Sîreti’n-Nebeviyye adlı bu eserini tercih etme nedenimiz; müellifin, İbn Hişâm’ın Hz. Peygamber’in seriyye ve gazvelerinden bahseden ve İslâm tarihinin ilk ve en önemli kaynaklarından olan es-Sîre adlı eserini temel almasıdır.