XI. Yüzyıl Mûsikî Nazariyesi İbn Zeyle'nin el-Kâfî fi’l-mûsîkâ'sı

XI. Yüzyıl Mûsikî Nazariyesi İbn Zeyle'nin el-Kâfî fi’l-mûsîkâ'sı

Mehmet Öncel

Durum: Yeni

SKU: 978-605-2105-40-5

45,00 TL
İbn Sînâ’nın gözde öğrencilerinden İbn Zeyle, hocasının birikiminden istifade ederek el-Kâfi fî'l-mûsikâ adlı İslam mûsikî nazariyesine dair kitabı telif etmiştir. Kindi, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın görüşlerini eleştirel bir tarzda ele alan İbn Zeyle, aynı zamanda eksik veya hatalı gördüğü konuları ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Özellikle aralık ve perdelerin isimlendirilmesi hususunda geleneğin aksine ebced harfleri yerine sayıları kullanması, îkâ‘ hususunda benimsediği yöntem ve önerdiği açıklayıcı bilgiler dönemin mûsikî düşüncesi adına hem kıymetli hem de yenilikçidir. Zikri geçen sebeplere istinaden XI. yüzyılda mûsikî tasavvurunun daha da anlaşılması adına bu çalışma kaleme alınmıştır. Kitapta İbn Zeyle’nin mûsikîye dair görüşleri mukayeseli olarak incelenmiş, Arapça nüshasının neşri ve tercümesine yer verilmiştir.